Home
Hond & Co
Over mijzelf
Mijn opleidingen
Te volgen Cursussen
les Benodigdheden
foto album
Huisregels
links
inschrijfformulier
Trainingslocatie

 Huisregels

 

1.  Aanmelding voor de cursus is mogelijk via

    het inschrijfformulier of telefonisch. 

2.  Aanmelding voor een cursus verplicht u tot

     het betalen van het cursusgeld.     

3.  Er kan slechts worden afgezien van de

     verplichting tot betaling indien daarvoor naar

     oordeel van de Hond & Co bijzondere

     omstandigheden zijn aan te voeren en na

     overleg.

4.  Restitutie van geld, bij voortijdse

     beëindiging, tussentijdse beëindiging, of 

     gedeeltelijk niet volgen van een cursus is

     niet mogelijk. (Uitzonderingen in overleg).

5.  Bij verhindering verzoeken wij u dit uiterlijk

     24 uur van tevoren te melden. U mag 1 les

       doorschuiven, tenzij anders in overleg.

6.  Loopse teven worden in overleg toegelaten.

7.  U bent verplicht bij de eerste les het

     vaccinatieboekje van uw hond te tonen.

     Honden die niet tijdig of onvolledig

     gevaccineerd zijn kunnen niet deelnemen

     aan de cursus.

8.  Bij een besmettelijke ziekte zoals: Oormijt,

     Kennelhoest, Bacteriële infecties e.d. dient u

     contact op te nemen met Hond & Co en dit

     kenbaar te maken. U kunt pas weer

     deelnemen als uw dierenarts hem gezond

     verklaard heeft.

9.  Honden dienen ten allertijde aangelijnd te

     zijn tenzij de instructeur toestemming geeft

     om de hond niet aangelijnd te laten.

10.Honden mogen aangelijnd géén contact

     met elkaar hebben.

11.Het is aan te raden uw hond goed uit te

     laten voor de les. Indien er een ongelukje

     gebeurd dient u dit zelf op te ruimen.

12.U bent ten allertijde zelf verantwoordelijk

     voor schade die u en/of uw hond

     veroorzaken aan mensen, honden, de

     instructeur en/of goederen. Deelname is

     derhalve op eigen risico. Controleer uw 

      A.V.P - verzekering 

     (AansprakelijkheidsVerzekeringParticulieren)

13.Het gebruik van slibkettingen, prikbanden

     en/of lichamelijke correcties zijn bij Hond &

     Co niet toegestaan. Bij gebruik zal deelname

     aan de cursus direct worden stopgezet

     zonder dat recht op restitutie van lesgeld

     bestaat.

14.Tijdens de les dient er gewerkt te worden

     met een goed passende halsband of tuig

     (tuigen die "snoeren/slippen" zijn niet

     toegestaan) en een lijn van 1,80 - 2,00 meter

     (geen Flexi Rollijn).Het gebruik van andere

     dan door Hond & Co voorgeschreven

     halsbanden, riemen e.d. worden niet

     toegestaan.

15.Tijdens de les is het niet toegestaan te

      bellen(uitzondering in overleg) roken,

      of alcoholhoudende dranken te nuttigen.

 

 Door u aan te melden bij "Hond & Co"

 verklaard u bekend te zijn met de 

                   Huisregels    

 

      

 

Hondenschool Hond & Co | Hondenco51@gmail.com

Hondenschool Gediplomeerd Kynologisch instructeur Martin Gaus academie